Monthly Archives - januari 2023

Hoe zorgt virtual reality voor een revolutie in het onderwijs?

Virtual reality (VR)-technologie schudt de onderwijswereld wakker, en het werd tijd! VR brengt lessen op een geheel nieuwe manier tot leven, waardoor leren boeiender wordt. Laten we beginnen met het voor de hand liggende: VR stelt studenten in staat dingen te ervaren die anders onmogelijk of te gevaarlijk zouden zijn...